VCA-BULGAARS

 

VCA НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЗПИТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!!! 

КУРСЪТ СЕ ОРГАНИЗИРАНА ОТ ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ДОННА И РЪКОВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ ИНСТРУКТОР

 Важна новина за всички желаещи да придобият  VCA сертификат:

                                      ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА VCA КУРС И ИЗПИТ НА 9 МАЙ 2015!                                                               

  • Поради големия интерес към обучение и инструктаж на кандидати по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, което от началото на 2012 г. преводаческа агенция Донна предлага, започна записването за предстоящия VCA курс за придобиване на VCA сертификат.   
  • В Холандия при кандидатстване за работа се изисква сертификат придобит след преминаване на това обучение, който се получава след успешно завършване на курса.

  • На какъв писмен и говорим език се провежда курса и изпита?                                                                                Курсът за обучение и тестове по здравословни и безопасни условия на труд е еднодневен и разработен на български език по наличните за обучението учебници, написани от нидерландски автори и одобрени от компетентния орган, води се на български език и представлява продукт с илюстрации, анимации и текстове на български език.

  • Какво представлява обучението?                                                                                                                                    Обучението обхваща 14 модула в различни области: законодателство, рискове, злополуки, разрешения за извършване на работа, опасни вещества, пожар и експлозии, работа в затворени пространства, работно оборудване и машини, повдигане и преместване на товари, спъване и падане по време на работа, работа на височини, електричество, лични предпазни средства и знаци за безопасност на труда.

  • Предвидени ли са упражнения?                                                                                                                                           В деня на  записването за курса, записаните кандидати получават курсовия материал на български език с цел да имат възможност предварително да се подготвят по модулите, както  и листовки с актуални изпитни въпроси и верните отговори за самоподготовка и проверка на наученото.  В деня на провеждането на курса и изпита има предвидено време и за упражнения.

  • Какво представлява изпита?                                                                                                                                               Изпитът предствалява листовка с общо 40 въпроса на български език; времетраене 60 минути; максимален брой разрешени грешки 12. Към всеки въпрос има три открити отговора по избор, като само един от трите е верен.

  • Цена на курса и условия за записване.                                                                                                                            Цената на курса е 250,00 евро, включваща курсов материал на български език, листовки с въпроси и отговори за упражнения и самоподготовка, сертификат за издържалите изпита. Записването и заплащането на курса се извършва едновременно. Денят за записване се обявява в страницата и с изпращане на мсм на заявилите се кандидати. За провеждането на изпита са необходими минимално 12 кандидат-курсиста.

 

Тел.  070 3176162, М 06 53483137

http://www.vb-donna.com