Адрес

Leidschendam

Het Lienplantsoen 34

2264 MC Leidschendam

Tel. 070 317 61 62

M.   06 534 83 137

http://www.vb-donna.com

Курсът се организира и провежда под ръководството на преводаческа агенция Донна затова, ако желаете да получите допълнителна информация, можете да телефонирате на по-горе посочените тел. номера, или да поискате информация чрез бутон "contactformulier": http://www.vb-donna.com/contactformulier.html     

Записването за курса е също възможно при счетоводна кантора Аксентис:  http://axentis.nl от която можете да получите подробна информация за курса на български език.